Trankovo Village, Bulgaria Schlachfest 22-12-2013

 

 

Memorable time with friends in Trankovo Village, Bulgaria on 22-12-2013 on a Christmas Schlachfest (pig fest).

 

Photographs by Rami E. Kremesti